rujc
קולנוע פולני

סינמטק שדרות שמחים להזמין אתכם להרצאה מיוחדת מאת לב גולצר - המרצה לעריכה המוערך והפופלרי של המחלקה לקולנוע במכללת ספיר. 

אנדז'יי ז'ולבסקי "הילד הרע" של הקולנוע הפולני
ממשיכו הנאמן של ״תיאטרון האכזריות״ של אנטואן ארטו. במטרה ״להוריד מסכות״ הוא יצר דמויות ששיחקו את הרגשות הכי עוצמתיות בתולדות הקולנוע - פיצוצים אקסטטיים של אלימות, מיניות וייאוש. 
כדי לתאר את עבודתו של ז'ולבסקי המציאו מבקרים צרפתים מונח מיוחד - "Zulawskienne", כלומר "מעל ומעבר".

כולם מוזמנים!

הרצאה מאת לב גולצר - המרצה האגדי של מכללת ספיר - כניסה חופשית!

קולנוע פולני

סינמטק שדרות שמחים להזמין אתכם להרצאה מיוחדת מאת לב גולצר - המרצה לעריכה המוערך והפופלרי של המחלקה לקולנוע במכללת ספיר. 

אנדז'יי ז'ולבסקי "הילד הרע" של הקולנוע הפולני
ממשיכו הנאמן של ״תיאטרון האכזריות״ של אנטואן ארטו. במטרה ״להוריד מסכות״ הוא יצר דמויות ששיחקו את הרגשות הכי עוצמתיות בתולדות הקולנוע - פיצוצים אקסטטיים של אלימות, מיניות וייאוש. 
כדי לתאר את עבודתו של ז'ולבסקי המציאו מבקרים צרפתים מונח מיוחד - "Zulawskienne", כלומר "מעל ומעבר".

כולם מוזמנים!