08-6849695
  08-6897741 (קופות)

עקב המצב הבטחוני לא נקיים הערב פעילות בסינמטק.

עקב המצב הבטחוני לא נקיים הערב פעילות בסינמטק.

עקב המצב הבטחוני לא נקיים הערב פעילות בסינמטק.

תקציר: 

עקב המצב הבטחוני לא נקיים הערב פעילות בסינמטק.

מועדי הקרנה: 
יום שני
24/02/2020
17:00 עד 23:45