08-6849695
  08-6897741 (קופות)

יום קולנוע 25.8 | מחיר כרטיס: 10 ש"ח

יום קולנוע 25.8 | מחיר כרטיס: 10 ש"ח

יום קולנוע 25.8 | מחיר כרטיס: 10 ש"ח

תקציר: 

מועדי הקרנה: 
יום ראשון
25/08/2019
10:45 עד 21:00