08-6849695
  08-6897741 (קופות)

יום קולנוע 17.9 | מחיר כרטיס: 10 ש"ח

יום קולנוע 17.9 | מחיר כרטיס: 10 ש"ח

יום קולנוע 17.9 | מחיר כרטיס: 10 ש"ח

תקציר: 

מועדי הקרנה: 
יום שלישי
17/09/2019
09:00 עד 18:30