08-6849695
  08-6897741 (קופות)

יום קולנוע ישראלי ארצי | כרטיס לסרט: 10 ש"ח

יום קולנוע ישראלי ארצי | כרטיס לסרט: 10 ש"ח

יום קולנוע ישראלי ארצי | כרטיס לסרט: 10 ש"ח

תקציר: 

מועדי הקרנה: 
יום רביעי
25/09/2019
16:45 עד 22:30