08-6849695
  08-6897741 (קופות)

חג אביב שמח!

חג אביב שמח!

חג אביב שמח!

תקציר: 

יום הבחירות | אין פעילות בסינמטק!

מועדי הקרנה: 
יום שישי
19/04/2019
13:15
יום חמישי
25/04/2019
08:30
יום שישי
26/04/2019
08:30