08-6849695
  08-6897741 (קופות)

עלילתי

פוסטר הסרט "יהלומי הלילה"

יהלומי הלילה | שבוע הקולנוע הצ'כי

פוסטר הסרט "טבאלוגה:הסרט"

טבאלוגה: הסרט | מדובב לעברית!

פוסטר הסרט "הטרוריסטית"

הטרוריסטית | שבוע הקולנוע הצ'כי | יום קולנוע, מחיר כרטיס: 10 ש"ח!

פוסטר הסרט "השמן והרזה"

השמן והרזה | STAN AND OLLIE -הקרנה אחרונה!

פוסטר הסרט "צעצוע של סיפור 4"

צעצוע של סיפור 4 | מדובב לעברית | פסטיבל קסם הקולנוע

פוסטר הסרט "מלון מומבאי"

מלון מומבאי | HOTEL MUMBAI - הקרנה אחרונה!

פוסטר הסרט "זבובים בחורף"

זבובים בחורף | שבוע הקולנוע הצ'כי

פוסטר הסרט "מלון מומבאי"

מלון מומבאי | יום קולנוע, מחיר כרטיס: 10 ש"ח!

פוסטר הסרט "השמן והרזה"

השמן והרזה | יום קולנוע, מחיר כרטיס: 10 ש"ח!

פוסטר הסרט "אגלי דולס"

אגלי דולס | מדובב לעברית! יום קולנוע, מחיר כרטיס: 10 ש"ח!

Subscribe to עלילתי