08-6849695
  08-6897741 (קופות)

סרטי החודש

סרטי החודש

פברואר 2020

פוסטר הסרט "עיניים שלי"
פוסטר הסרט "עיניים שלי"
פוסטר הסרט "המתים של יפו"
פוסטר הסרט "רצח כתוב היטב"
פוסטר הסרט "רצח כתוב היטב"
פוסטר הסרט "מונק 150"
פוסטר הסרט "רצח כתוב היטב"
פוסטר הסרט "רצח כתוב היטב"
פוסטר הסרט "רצח כתוב היטב"
פוסטר הסרט "מונק 150"
פוסטר הסרט "הג'נטלמנים"
פוסטר הסרט "הג'נטלמנים"
פוסטר הסרט "הג'נטלמנים"
פוסטר הסרט "המתים של יפו"
פוסטר הסרט "הג'נטלמנים"
פוסטר הסרט "הג'נטלמנים"
פוסטר הסרט "הג'נטלמנים"