08-6849695
  08-6897741 (קופות)

סרטי החודש

סרטי החודש

ספטמבר 2019

חופשה
חופשה
חופשה
חופשה
חופשה
חופשה
פוסטר הסרט "המשרת"
פוסטר הסרט "בידיים טובות"
פוסטר הסרט "נינה"
פוסטר הסרט "בידיים טובות"
פוסטר הסרט "בידיים טובות"
פוסטר הסרט "בידיים טובות"
פוסטר הסרט "בידיים טובות"
פוסטר הסרט "החבר דב"
פוסטר הסרט "אדמונד דה ברז'ראק"
פוסטר הסרט "אדמונד דה ברז'ראק"
פוסטר הסרט "אדמונד דה ברז'ראק"