08-6849695
  08-6897741 (קופות)

סרטי החודש

סרטי החודש

יולי 2019

פוסטר הסרט "תל אביב על האש"
פוסטר הסרט "תל אביב על האש"
פוסטר הסרט "תל אביב על האש"
פוסטר הסרט "תל אביב על האש"
פוסטר הסרט "תל אביב על האש"
פוסטר הסרט "תל אביב על האש"
המוסד
המוסד
המוסד
המוסד
המוסד
המוסד
פוסטר הסרט "המסע של איילו"
המוסד
המוסד
פוסטר הסרט "המסע של איילו"
פוסטר הסרט "המסע של איילו"
פוסטר הסרט "לא פשוט"
פוסטר הסרט "המסע של איילו"
פוסטר הסרט "החסד של לוצ'יה"
סרט בהפתעה בסינמטק הילדים!
פוסטר הסרט "רקסי המלך"
פוסטר הסרט "החסד של לוצ'יה"
פוסטר הסרט "החסד של לוצ'יה"
פוסטר הסרט "החסד של לוצ'יה"
פוסטר הסרט "רקסי המלך"
סרט בהפתעה בסינמטק הילדים!
פוסטר הסרט "החסד של לוצ'יה"
פוסטר הסרט "אדוני"
פוסטר הסרט "רקסי המלך"
סרט בהפתעה בסינמטק הילדים!
פוסטר הסרט "אדוני"
פוסטר הסרט "החסד של לוצ'יה"