08-6849695
  08-6897741 (קופות)

סרטי החודש

סרטי החודש

מאי 2019

פוסטר הסרט "אהבה בשלייקס"
פוסטר הסרט "אהבה בשלייקס"
חג עצמאות שמח! - אין פעילות
פוסטר הסרט "לשחות או לא להיות"
פוסטר הסרט "לשחות או לא להיות"
פוסטר הסרט "אול אין"
פלא של פארק -  מדובב לעברית
פוסטר הסרט "לשחות או לא להיות"
פוסטר הסרט "אול אין"
פוסטר הסרט "לשחות או לא להיות"
פוסטר הסרט "לשחות או לא להיות"
פוסטר הסרט "אול אין"
פלא של פארק -  מדובב לעברית
פוסטר הסרט "אול אין"
פלא של פארק -  מדובב לעברית
החיוך האטרוסקי
פלא של פארק -  מדובב לעברית
פלא של פארק -  מדובב לעברית