08-6849695
  08-6897741 (קופות)

סרטי החודש

סרטי החודש

פברואר 2019

תמונה מתוך "גאולה"
פוסטר הסרט "המסע ליושינו"
תמונה מתוך "גאולה"
פוסטר הסרט "לזרו השמח"
תמונה מתוך "גאולה"
פוסטר הסרט "לזרו השמח"
תמונה מתוך "גאולה"
פוסטר הסרט "לזרו השמח"
פוסטר הסרט "לזרו השמח"
ליידי טיטי
פוסטר הסרט "לזרו השמח"
פוסטר הסרט "לזרו השמח"
פוסטר הסרט "עץ האגס הפראי"
פוסטר הסרט "עלפון חושים"
פוסטר הסרט "לזרו השמח"
פוסטר הסרט "עץ האגס הפראי"
פוסטר הסרט "לזרו השמח"
פוסטר הסרט "גדולה מהחיים"
פוסטר הסרט "עץ האגס הפראי"
פוסטר הסרט "גדולה מהחיים"
פוסטר הסרט "עץ האגס הפראי"
פוסטר הסרט "גדולה מהחיים"