08-6849695
  08-6897741 (קופות)

סרטי החודש

סרטי החודש

ספטמבר 2018

פוסטר הסרט "לסדר את אמא"
2.9-4.9 חופשה שנתית!
2.9-4.9 חופשה שנתית!
2.9-4.9 חופשה שנתית!
פוסטר הסרט "לסדר את אמא"
פוסטר הסרט "לסדר את אמא"
פוסטר הסרט "טרנזיט"
פוסטר הסרט "שרוכים"
פוסטר הסרט "שרוכים"
פוסטר הסרט "טרנזיט"
פוסטר הסרט "שרוכים"
פוסטר הסרט "שרוכים"
פוסטר הסרט "טרנזיט"
פוסטר הסרט "טרנזיט"
פוסטר הסרט "הבלתי רשמיים"
פוסטר הסרט "הבלתי רשמיים"
פוסטר הסרט "הבלתי רשמיים"
פוסטר הסרט "טרנזיט"
פוסטר הסרט "שרוכים"
פוסטר הסרט "שרוכים"
פוסטר הסרט "הבלתי רשמיים"
פוסטר הסרט "שרוכים"
פוסטר הסרט "הבלתי רשמיים"
פוסטר הסרט "הבלתי רשמיים"