08-6849695
  08-6897741 (קופות)

סרטי החודש

סרטי החודש

יולי 2018

פוסטר הסרט "הללויה"
פוסטר הסרט "מנשה"
פוסטר הסרט "הללויה"
פוסטר הסרט "פלה"
פוסטר הסרט "מנשה"
פוסטר הסרט "מנשה"
פוסטר הסרט "פלה"
פוסטר "זה סרט הסוכר"
פוסטר הסרט "הללויה"
פוסטר הסרט "דדפול 2"
פוסטר הסרט "סמסרה"
פוסטר הסרט "פלה"
פוסטר הסרט "לשבור את הקרח"
פוסטר הסרט "דדפול 2"
פוסטר הסרט "דדפול 2"
פוסטר הסרט "לשבור את הקרח"
פוסטר הסרט "דדפול 2"
פוסטר הסרט "ריי"
פוסטר הסרט "דדפול 2"
פוסטר הסרט "מקווין"
פוסטר הסרט "מקווין"
פוסטר הסרט "לשבור את הקרח"
פוסטר הסרט "אגדת המלך שלמה"
פוסטר הסרט "אגדת המלך שלמה"
פוסטר הסרט "מקווין"
פוסטר הסרט "מקווין"
פוסטר הסרט "אגדת המלך שלמה"
פוסטר הסרט "אגדת המלך שלמה"
תמונה מתוך "גריז"
פוסטר הסרט "אגדת המלך שלמה"