08-6849695
  08-6897741 (קופות)

סרטי החודש

סרטי החודש

יוני 2018

פוסטר הסרט "יולי"
פוסטר הסרט "הבן דוד"
פוסטר הסרט "הבן דוד"
פוסטר הסרט"שקית של גולות"
פוסטר הסרט "הבן דוד"
פוסטר הסרט "הבן דוד"
פוסטר הסרט "הבן דוד"
פוסטר הסרט "להירפא"
פוסטר הסרט "לאמץ אלמן"
פוסטר הסרט "לאמץ אלמן"
פוסטר הסרט "לאמץ אלמן"
פוסטר הסרט "לאמץ אלמן"
פוסטר הסרט "לאמץ אלמן"
פוסטר הסרט "לאמץ אלמן"
פוסטר הסרט "מנשה"