08-6849695
  08-6897741 (קופות)

סרטי החודש

סרטי החודש

מאי 2018

פוסטר הסרט "חמישים אביבים"
פוסטר הסרט "מוטלים בספק"
פוסטר הסרט "חמישים אביבים"
פוסטר הסרט "אני, טוניה"
פוסטר הסרט "הנה בא הגראמפ"
פוסטר הסרט "מוטלים בספק"
פוסטר הסרט "אני, טוניה"
פוסטר הסרט "הבלתי נראים"
פוסטר הסרט "אני, טוניה"
פוסטר הסרט "אני, טוניה"
תמונה מתוך "נולד בדיר יאסין"
פוסטר הסרט "חמישים אביבים"
פוסטר הסרט "הריבוע"
פוסטר הסטר "סיפור כיסוי"
פוסטר הסרט "הבלתי נראים"
פוסטר הסרט "חמישים אביבים"
פוסטר הסרט " סיפורים פרועים"
פוסטר הסרט "מוטלים בספק"
פוסטר הסרט "אני, טוניה"
פוסטר הסטר "סיפור כיסוי"
פוסטר הסרט "הבלתי נראים"
פוסטר הסרט "חמישים אביבים"
פוסטר הסרט "מוטלים בספק"
פוסטר הסרט "הריבוע"
פוסטר הסטר "סיפור כיסוי"
פוסטר הסרט "הנה בא הגראמפ"
פוסטר הסרט "מוטלים בספק"
פוסטר הסרט "הלומים"
פוסטר הסטר "סיפור כיסוי"
פוסטר הסרט "מות המשוררת"
פוסטר הסרט "הריבוע"
פוסטר הסטר "סיפור כיסוי"
פוסטר הסרט "הנה בא הגראמפ"
פוסטר הסרט "הבלתי נראים"
פוסטר הסרט "אזימוט"
פוסטר הסרט "מוטלים בספק"
פוסטר הסרט "הנה בא הגראמפ"
פוסטר הסרט "הנה בא הגראמפ"
תמונה מתוך "קוצני משהו"
פוסטר הסרט "גונבי האופניים"
פוסטר הסרט "אהבה בדרכים"
פוסטר הסרט "אזימוט"
פוסטר הסרט "הנה בא הגראמפ"
פוסטר הסרט "מקום לאהבה"
פוסטר הסרט "אהבה בדרכים"
פוסטר הסרט "לעוף על אפריקה"
פוסטר הסרט "לעוף על אפריקה"
פוסטר הסרט "מוטלים בספק"
פוסטר הסרט "אזימוט"
פוסטר הסרט "מקום לאהבה"
פוסטר הסרט "מקום לאהבה"
פוסטר הסרט "לעוף על אפריקה"
פוסטר הסטר "סיפור כיסוי"
תמונה מתוך "נולד בדיר יאסין"
פוסטר הסרט "אזימוט"
פוסטר הסרט "אהבה בדרכים"
פוסטר הסרט "מקום לאהבה"
פוסטר הסרט "לעוף על אפריקה"
פוסטר הסרט "חבר שלי יניב"
פוסטר הסרט "אזימוט"
פוסטר הסרט "העדינות"
פוסטר הסרט "מקום לאהבה"
פוסטר הסרט "מקום לאהבה"
פוסטר הסרט "לעוף על אפריקה"
פוסטר הסרט "הבלתי נראים"
פוסטר הסטר "סיפור כיסוי"
פוסטר הסרט "מקום לאהבה"
פוסטר הסרט "אזימוט"
פוסטר הסרט "לעוף על אפריקה"
פוסטר הסרט "אהבה בדרכים"
פוסטר הסרט "מודי"
פוסטר הסרט "מקום לאהבה"
פוסטר הסרט "אזימוט"
פוסטר "מסיבת יום הולדת"
פוסטר הסרט "גרמניה שנת אפס"
פוסטר הסרט "מודי"
פוסטר הסרט "מקום לאהבה"
פוסטר הסרט "מות המשוררת"
פוסטר הסרט "מודי"
פוסטר הסרט "בעין הסערה"
פוסטר הסרט "מקום לאהבה"
פוסטר הסרט "מודי"
תמונה מתוך "קוצני משהו"
פוסטר הסרט "מקום לאהבה"