08-6849695
  08-6897741 (קופות)

סרטי החודש

סרטי החודש

דצמבר 2017

מתוך "בשם בתי"
מתוך "בשם בתי"
תמונה מתוך "שמנה"
פוסטר מתוך "לילות מנהטן"
פוסטר פוקסטרוט
מתוך "בשם בתי"
הולכת שבעה
פוסטר מתוך "לילות מנהטן"
פוסטר הסרט "המחברות של אליש"
פוסטר מתוך "לילות מנהטן"
פוסטר פוקסטרוט
מתוך "בשם בתי"
תמונה מתוך "שמנה"
תמונה מתוך "שמנה"
מתוך "בשם בתי"
פוסטר פוקסטרוט
תמונה מתוך "צוות צוות ג'ונגל: כח הצלה - הסרט"
פוסטר הסרט "המחברות של אליש"
פוסטר מתו "פיגומים"
פוסטר מתוך "לילות מנהטן"
מתוך "בשם בתי"
פוסטר מתו "פיגומים"
מתוך "בשם בתי"
פוסטר מתוך "לילות מנהטן"
פוסטר מתו "פיגומים"
מתוך "בשם בתי"
פוסטר מתו "פיגומים"
פוסטר הסרט "המחברות של אליש"
מתוך "בשם בתי"
פוסטר מתו "פיגומים"
מתוך "בשם בתי"
פוסטר מתו "פיגומים"
פוסטר מתוך "לילות מנהטן"
פוסטר הסרט "התלמיד"
תמונה מתוך "בית ספר לחיים"
תמונה מתוך "צוות צוות ג'ונגל: כח הצלה - הסרט"
מתוך "בשם בתי"
תמונה מתוך "בית ספר לחיים"
תמונה מתוך "החקירה"
פוסטר מתו "פיגומים"
תמונה מתוך "צוות צוות ג'ונגל: כח הצלה - הסרט"
תמונה מתוך "סופר ראביט"
פוסטר מתו "פיגומים"
מתוך "בשם בתי"
תמונה מתוך "בית ספר לחיים"
פוסטר מתוך "לילות מנהטן"
תמונה מתוך "בית ספר לחיים"
תמונה מתוך "בית ספר לחיים"
פוסטר מתו "פיגומים"
תמונה מתוך "סופר ראביט"
תמונה מתוך "צוות צוות ג'ונגל: כח הצלה - הסרט"
תמונה מתוך "בית ספר לחיים"
תמונה מתוך "בחזרה לבורגונדי"
פוסטר מתו "פיגומים"
תמונה מתוך "סופר ראביט"
תמונה מתוך "בית ספר לחיים"
תמונה מתוך "סופר ראביט"
תמונה מתוך "צוות צוות ג'ונגל: כח הצלה - הסרט"
פוסטר מתו "פיגומים"
תמונה מתוך "בית ספר לחיים"
תמונה מתוך "בחזרה לבורגונדי"
תמונה מתוך "צוות צוות ג'ונגל: כח הצלה - הסרט"
תמונה מתוך "סופר ראביט"
תמונה מתוך "בחזרה לבורגונדי"
פוסטר מתוך "מודי"
תמונה מתוך "בית ספר לחיים"
פוסטר מתו "פיגומים"
תמונה מתוך "בית ספר לחיים"
פוסטר מתו "פיגומים"
איש ושמו אובה פוסטר
תמונה מתוך "בית ספר לחיים"
פוסטר מתו "פיגומים"
תמונה מתוך "ממערב לירדן"
איש ושמו אובה פוסטר
פוסטר מתו "פיגומים"
איש ושמו אובה פוסטר
תמונה מתוך "ממערב לירדן"
תמונה מתוך "נמל בית"
איש ושמו אובה פוסטר
איש ושמו אובה פוסטר
תמונה מתוך "האופה מברלין"
תמונה מתוך "האופה מברלין"
איש ושמו אובה פוסטר
תמונה מתוך "האופה מברלין"
פוסטר הסרט "קרב המינים"
איש ושמו אובה פוסטר
פוסטר הסרט "קרב המינים"
איש ושמו אובה פוסטר
תמונה מתוך "האופה מברלין"