08-6849695
  08-6897741 (קופות)

סרטי החודש

סרטי החודש

אוקטובר 2017

פוסטר הסרט "חטוף"
פוסטר הסרט "להתראות גרמניה"
פוסטר הסרט "חטוף"
תמונה מתוך "עלה קטן"
פוסטר הסרט "אמהות בהפרעה"
פוסטר הסרט "אמהות בהפרעה"
פוסטר הסרט "מכתוב"
פוסטר הסרט "מכתוב"
פוסטר הסרט "אמהות בהפרעה"
פוסטר הסרט "מכתוב"
פוסטר הסרט "מכתוב"
פוסטר הסרט "רוחות קרות"
פוסטר הסרט "מכתוב"
פוסטר הסרט "רוחות קרות"
פוסטר הסרט "מכתוב"
פוסטר הסרט "חטוף"
פוסטר הסרט "מכתוב"
פוסטר הסרט "חטוף"
פוסטר הסרט "רוחות קרות"
פוסטר הסרט "רוחות קרות"
פוסטר הסרט "גלימת השופט"
פוסטר הסרט "גלימת השופט"
פוסטר הסרט "רוחות קרות"
פוסטר הסרט "אליבי קום"
פוסטר הסרט "גלימת השופט"
פוסטר הסרט "אליבי קום"
פוסטר הסרט "גלימת השופט"
פוסטר הסרט "אליבי קום"
פוסטר הסרט "גלימת השופט"
פוסטר הסרט "אליבי קום"
פוסטר הסרט "מכתוב"
פוסטר הסרט "גלימת השופט"
פוסטר הסרט "אליבי קום"
פוסטר הסרט " מעל החוק"
פוסטר הסרט "מכתוב"
פוסטר הסרט " מעל החוק"
פוסטר הסרט "מכתוב"
פוסטר הסרט "אנטנה"
פוסטר הסרט "אליבי קום"
פוסטר הסרט " מעל החוק"
פוסטר הסרט "אנטנה"
פוסטר הסרט " מעל החוק"
פוסטר הסרט "מכתוב"
פוסטר הסרט "אנטנה"
פוסטר הסרט "קדחת הצבעונים"
פוסטר הסרט "אנטנה"
פוסטר הסרט "קדחת הצבעונים"
פוסטר הסרט "אנטנה"
פוסטר הסרט "אנטנה"
פוסטר הסרט "קדחת הצבעונים"
פוסטר הסרט "קדחת הצבעונים"