08-6849695
  08-6897741 (קופות)

סרטי החודש

סרטי החודש

ספטמבר 2019

חופשה
חופשה
חופשה
חופשה
חופשה
חופשה
פוסטר הסרט "פנים רבות לאמת"
פוסטר הסרט "פנים רבות לאמת"
פוסטר הסרט "המשרת"
פוסטר הסרט "בידיים טובות"
פוסטר הסרט "השיר של רוז"
פוסטר הסרט "השיר של רוז"
פוסטר הסרט "נינה"
פוסטר הסרט "בידיים טובות"
פוסטר הסרט "בידיים טובות"
פוסטר הסרט "השיר של רוז"
פוסטר הסרט "בידיים טובות"
פוסטר הסרט "בידיים טובות"
פוסטר הסרט "החבר דב"
פוסטר הסרט "השיר של רוז"
פוסטר הסרט "השיר של רוז"
פוסטר הסרט "פנים רבות לאמת"
פוסטר הסרט "פנים רבות לאמת"
פוסטר הסרט "פנים רבות לאמת"