08-6849695
  08-6897741 (קופות)

סרטי החודש

סרטי החודש

מרץ 2019

פוסטר הסרט "פרא אציל"
פוסטר הסרט "פרא אציל"
פוסטר הסרט "פרא אציל"
פוסטר הסרט "פרא אציל"
פוסטר הסרט "פרא אציל"
פוסטר הסרט "אהבה בימים קרים"
פוסטר הסרט "אהבה בימים קרים"
פוסטר הסרט "אהבה בימים קרים"
פוסטר הסרט "פרא אציל"
פוסטר הסרט "קרוע"
פוסטר הסרט "אהבה בימים קרים"
פוסטר הסרט "משמורת משותפת"
פוסטר הסרט "אהבה בימים קרים"
פוסטר הסרט "פרא אציל"
פוסטר הסרט "משמורת משותפת"
פוסטר הסרט "אהבה בימים קרים"
פוסטר הסרט "אהבה בימים קרים"
פוסטר הסרט "פרא אציל"
לפני מחר
פוסטר הסרט "קולט"
פוסטר הסרט "אהבה בימים קרים"
פוסטר הסרט "קולט"
פוסטר הסרט "משמורת משותפת"
פוסטר הסרט "פרא אציל"
פוסטר הסרט "קולט"
פוסטר הסרט "אהבה בימים קרים"
פוסטר הסרט "הפרד"
פוסטר הסרט "משמורת משותפת"
פוסטר הסרט "אהבה בימים קרים"
פוסטר הסרט "קולט"
פוסטר הסרט "משמורת משותפת"
פוסטר הסרט "יצירה ללא מחבר"
פוסטר הסרט "פרא אציל"
פוסטר הסרט "משמורת משותפת"
פוסטר הסרט "הפרד"
פוסטר הסרט "קולט"
פוסטר הסרט "משמורת משותפת"
פוסטר הסרט "הפרד"
פוסטר הסרט "העיתון"
פוסטר הסרט "יצירה ללא מחבר"
פוסטר הסרט "משמורת משותפת"
פוסטר הסרט "עלפון חושים"
פוסטר הסרט "הפרד"
פוסטר הסרט "הפרד"
פוסטר הסרט "הפרד"
פוסטר הסרט "יצירה ללא מחבר"
פוסטר הסרט "הפרד"
פוסטר הסרט "יצירה ללא מחבר"
פוסטר הסרט "יצירה ללא מחבר"
פוסטר הסרט "הפרד"
פוסטר הסרט "נערה "
פוסטר הסרט "משמורת משותפת"
פוסטר הסרט "הפרד"
פוסטר הסרט "נערה "
פוסטר הסרט "נערה "
פוסטר הסרט "הפרד"